Çözümlerimiz

E- Mutabakat

e-mutabakat nedir?

e-Mutabakat, kurumlar ve şirketler arasındaki alacak-verecek hesaplarının elektronik ortamda karşılaştırıp eşitleme hizmetidir.

ERP sistemleri ile entegre geliştirilen ISIS e Mutabakat ile Cari, BA/BS mutabakatları hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde firmalara iletilir ve geri bildirimi alınır.

Avantajları
 • İş gücünde tasarruf ve verim sağlar.
 • İnsan hataları ortadan kaldırır
 • Mutabakatlar, elektronik ortamda, hızlı ve kolay yapılır.
 • Kâğıt tüketimi ortadan kaldırır ve yeşili korur
Özellikleri
 • Arşivleme kolaylığı sağlar.
 • Çapraz kontrol mekanizması kurularak denetim yapılmasına olanak sağlar.
 • Firma mutabakat sürecine online katkı sunar.
 • Firmalar arasında iletişimin verimli olmasını sağlar.
 • Muhasebe programlarının tümüyle uyumludur.
 • Kullanıcı sayısı ve mutabakat maili sayısı kısıtı yoktur.
 • Ekstrenin online olarak paylaşılması sağlanır
 • Mutabakat metinleri elektronik imza ile imzalanır ve resmi nitelik kazanır.
Avantajları
 • Zaman tasarrufu
 • Maliyetleri azaltılması
 • Operasyon maliyetini düşürür.
 • Hızlı ve kolay kullanım
 • Takip edilebilir / Ölçeklenebilir altyapı sunar.
 • BA/BS ve Cari Mutabakatların tek veya çoklu gönderilmesi
 • Mutabakat raporlarının izlenmesi
 • Firmaya gelen mutabakatları sistem üzerinden takibi.
 • Muhattapların ekstre veya ilişkili dosya gönderiminin sağlanması.
 • Ekstre karşılaştırılması.
 • SAP ile entegre çalışması.
 • Alt yapı olarak tamamen SAP raporlama ve database mantığını kullanmaktadır. Bu alt yapı sayesinde müşteriye özgü geliştirmeler de e-mutabakat sistemine doğrudan yansımaktadır.
 • Bir cari üzerinde maksimum 5 farklı para birimine göre aynı anda cari hesap mutabakatı yapılabilmektedir
 • Mutabakat takip raporu ile esnek raporlama yapılabilmektedir.