Çözümlerimiz

E- İmza

E-imza

E-imza ya da sayısal imza E-Dönüşüm uyarlamalarında veriye eklenen veya mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulamayı amacıyla kullanılmaktadır. E-imza elektronik ortamlarda imza yerine kullanılan yasal kimlik doğrulama sistemidir.

Özellikleri
 • Veri bütünlüğü

  Kullanıcı hatalarını, veriyi izinsiz değiştirmek, silmek veya ekleme yapılmasını önlemek
 • Kimlik Doğrulama ve Onaylanması

  Mesajın, mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak
 • İnkar Edilemezlik

  E-İmza uygulaması ile elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin inkar etmelerini engeller.
Gereksinimler
 • Java Runtime Enviroment ( JRE ) ( Minimum 1.6 Sürüm )
 • Akıllı karta yüklü nitelikli elektronik sertifika
 • Akıllı kart okuyucusu ( İmza atmak için )
 • Akıllı kart sürücüsü ( İmza atmak için )
Desteklenen e-imza formatları:
 • XAdES
 • CMS
 • PDF
Kullanım alanları
 • E-Dönüşüm uygulamalarında
 • UYAP projelerin de
 • Sanayi Bakanlığı projeler kapsamında
 • EKAP uygulamalarında
 • MERSİS Projesi kapsamında
 • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
 • Banka talimatlarının gönderilmesinde
 • Bayi ile sipariş sürecinde
 • Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz.
Elektronik Sertifikanın Yenilenmesi
 • Elektronik sertifikanın geçerlilik süresi dolduğunda (veya dolmasına yakın bir süre önce) ESHS’ye başvurulur ve kullanıcıya yeni bir sertifika üretilir.
 • Yenilemede imza sahibine yeni anahtar çiftleri üretilir.
 • Eski özel anahtar, sahibi tarafından imha edilmelidir.
 • Eski sertifika, geçmişte oluşturulmuş e-imzaların doğrulanması amaçlı arşivlenir.
E-imzaya Geçiş Süreci
 • Yazılım ve donanım altyapısının oluşturulması
 • İş süreçlerinin elektronik ortama aktarılarak uygulamalar geliştirilmesi
 • Uluslararası standartlara ve Türkiye’deki e-imza mevzuatına uygun e-imza oluşturma ve doğrulama yapan yazılım kütüphanelerinin uygulamaya entegre edilmesi
 • E-imza ile ilgili kurum politikalarının belirlenmesi
 • E-imzanın uygulandığı sistemlerde güvenliğin sağlanması
  • Ağ güvenliği
  • Erişim hakları
  • İşlevlerin düzgünlüğü ve sürekliliği
  • Kayıtların tutulması
  • Yedekleme
  • Arşivleme
  • Felaket kurtarma