Çözümlerimiz

E- Fatura

E-Fatura nasıl başladı ?

AB ülkeleri ve Avrupa Komisyonu, AB çapında kullanılan birçok e-fatura formatına yanıt olarak bir e-faturalama Avrupa Standardı uygulamaya karar verdi. Bu formatlar işletmeler ve kamu kuruluşları için gereksiz karmaşıklığa ve yüksek maliyetlere neden olur. Tüm sözleşme veren makamlar, Avrupa standardına uygun elektronik faturaları kabul etmek zorunda kalacak olsa da, ulusal olarak spesifik kurallar geçerli kalacaktır. Başka bir deyişle, Komisyon’un girişimi bir Avrupa e-fatura altyapısında değil bir standartla sonuçlanacaktır. Bunlar pazar içerisindeki servis sağlayıcılar tarafından sağlanacaktır.

Oluşturulan yeni işbirliği alanı, e-faturalandırma politikası ve pazar gelişmeleriyle ilgilenen paydaşların e-faturalandırmayla ilgili deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını değiş tokuş etmelerini sağlar. Bilgi paylaşmak ve geleceğe birlikte yön vermek için tüm e-faturalandırma kullanıcı topluluğu (tüm kamu idareleri ve Avrupa’daki e-faturalandırma ile uğraşan özel sektörler) tarafından kullanılmaya açıktır.

E-fatura entegrasyonu:

Bilgi işlem kapasiteleri yeterli düzeyde olan şirketler, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu karşılama koşulu ile e-fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri ile kullanabilirler. Sahip oldukları bu altyapı sayesinde kağıt fatura basmadan ya da almadan, fatura işlemleri online olarak gerçekleştirilebilir.

E-fatura portalı:

E-fatura uygulaması için yeterli bilgi işlem altyapısına sahip olmayan şirketlerin yararlanabilmeleri için geliştirilen E-fatura portalı, E-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları içeren bir web uygulamasıdır. Kendilerine ait oluşturulan kullanıcı hesabını aktive eden şirketler e-fatura portalına giriş yaparak e-fatura göndermeye veya almaya başlayabilir.

SAP e-fatura çözümü hakkında bilgi veren SAP Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Musa Zorbozan, “SAP e-fatura çözümü sayesinde, SAP ve SAP dışı sistemlerde oluşturulan tüm faturalar elektronik ortama taşınıp Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura sistemi ile entegre çalışır. SAP’nin teknoloji ve entegrasyon altyapısı kullanarak oluşturduğu çözüm ile; kağıt israfının azalması, faturalama sürecindeki operasyonel verimliliğin artması, faturaların ulaşım maliyetinin ortadan kalkması ve hepsinden önemlisi doğru veriye doğru yöntem ile ulaşılması sağlanır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu tüm standartlara uygun oluşturulmuş SAP e-fatura çözümü sayesinde hızlı, güvenilir ve raporlanabilir e-fatura entegrasyonu uygulamasından tüm şirketler yararlanabilir” dedi.

E-fatura işlemleri kağıt fatura işlemleri ile karşılaştırıldığında daha kolaydır. Müşteriye daha hızlı ulaşırlar ve çok düşük maliyetle merkezi bir şekilde depolanabilirler. Bir rapor (5 MB) tek başına iş dünyasında Avrupa çapında 40 milyar Avro’ya varan olası yıllık faydaları öngörür.

E-faturalandırmanın temel faydalarından bazıları şunlardır:

  • Maliyet avantajı sağlarken, operasyonel yükü azaltılmaktadır(Kağıt, zarf, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme,mütabakat vb)
  • Faturaların daha hızlı hazırlanmasını sağlar
  • Faturaların dijital ortamda arşivlenmesi, kaybolma riskinin olmaması
  • Şirketlerin muhasebe sistemleri ile entegre edilebilir
  • Kağıt tüketiminin azalması ve çevre dostu olması
  • Geliştirme maliyetleri azalması.

Bununla birlikte, aynı zamanda, e-faturalama aşağıdaki gibi engeller ile karşı karşıyadır:

  • E-faturalar çeşitli formatlar ve birçok farklı standartta üretilebilir. Bu, bir e-faturanın başka bir yere düzgün bir şekilde aktarılmasını engellemekte ve e-faturalamanın sahip olduğu tüm avantajların; maliyet tasarruflarının gerçekleştirilmesini engellemektedir
  • E-faturaların yasal, mali ve idari şartlarda geçerliliğini ve kabul edilebilirliğini düzenleyen ulusal kurallarda yapılan değişiklikler.

Bazı kullanıcılar, e-faturalandırma sistemlerinin güvenliği ve sahtecilikte yanlış beyanda bulunma potansiyeli konusunda endişe duyuyor.

Kağıt Faturalarının Zorluklarını Aşmak

Kağıt tabanlı faturalandırma sürecinde yer alan çok fazla zaman, iş yükü ve maliyet var; pek çok organizasyonun borç hesap işlevlerini henüz optimize etmediği şaşırtıcı.

Süreç otomasyonunu iyileştirme

E-Fatura’da büyük tasarruf, baskı veya posta ücreti kullanımını azaltmakla sağlanamaz, süreçleri verimli bir şekilde uygulayıp işinize entegre eder.

Nakit yönetiminin iyileştirilmesi

Zorlu ekonomik koşullarda maliyet tasarrufu, en büyük kazancınızdır. Eşit derecede etkili bir yaklaşım, nakit yönetimine odaklanabilir.

AB Yönergesi ve diğer uygunluk sorunları

Avrupa Birliği, e-Faturanın yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlamak için ön saflarda yer almaktadır.

Yeşili koruma

Her yıl sadece Avrupa’daki kağıt bazlı faturaları almak için 15 milyon ağaç kesilmiştir. Elektronik fatura, sürdürülebilirlik stratejiniz üzerinde önemli bir rol alacaktır.