Çözümlerimiz

E- Arşiv

Neden E-Arşiv Fatura?
 • Kağıt yükünü ve maliyeti ortadan kaldırır.
 • Dijital arşivleme yapılır.
 • Zamandan tasarruf sağlanır.
 • Otomasyona geçen elektronik sistemler ile hata oranı ortadan kalkar.
 • Kağıt tüketimi azalır, yeşili korur
E-Arşiv
 • e-Arşiv Faturaları, elektronik ortamda gönderilebileceği gibi kâğıt olarak da gönderilebilir.
 • e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında gönderilen fatura kopyası zaman damgası ve mali mühür ile onaylanıp muhafaza altına alınır.
 • e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar, bir sonraki ayın 1. İle 15. günü arasında oluşturulacak e-Arşiv raporu ile GİB ‘e bildirilmek zorundadır.
 • e-Arşiv raporunda dönem içerisinde iptal edilmiş faturalara yer almaktadır.
 • e-Arşiv Fatura uygulaması kapsamında düzenlenen belgelerde, 433 nolu tebliğ ile getirilen düzenlemeler dışında başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan sürelere ve belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde oluşturulması gerekmektedir.
 • e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler irsaliyeli fatura düzenleyemezler.
E-Arşiv Fatura’nın Sağladığı Avantajlar
 • e-Arşiv fatura uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca elektronik ortamda saklayabilirler.
 • e-Arşiv fatura uygulamasına geçen firmalar müşterilerine faturalarını uygun koşullar dâhilinde elektronik ortamda gönderebileceği gibi kâğıt olarak da teslim edebilmektedir.
 • e-Arşiv fatura uygulamasına geçen firmalar da zaman, işçilik, düzeltme, tasnif, arşivleme maliyetlerini azaltabilmektedir.
 • e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt çıktısı üzerine kaşe ve imza tatbik edilmesi, faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve üzerine “İrsaliye yerine geçer.” ifadesinin yazılması suretiyle halinde teslim edilmesi durumunda ayrıca irsaliye düzenlenmez.
E-Ticaret Satışlarında GİB’e Gönderilmesi Gereken Ek Bilgiler Nelerdir?

e-Arşiv uygulaması izni olup internet üzerinde vergi mükellefi olmayan kişilere mal ve hizmet satışı yapanlar e-Arşiv faturasını elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda kağıt çıktının sevk edilen malın yanında müşteriye gönderilmesi gerekmektedir.

E-Ticaret satışlarında aşağıdaki bilgilerin gönderilmesi gerekmektedir.

Satış işleminin yapıldığı web adresi

Ödeme tipi

Ödeme açıklaması

Ödeme Aracısı

Ödemenin yapıldığı tarih

Ürünün gönderildiği tarih

Taşımayı Yapan Firma bilgisi

İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar

Aynı zamanda e-ticaret satışlarında oluşturulacak e-Arşiv faturasının tüketiciye verilecek nüshası üzerinde bu bilgilerin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca

“Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” İfadesi bulunmalıdır.